mOrganizer logo

Dlaczego spółka musi posiadać księgowego?

Decyzja o założeniu spółki może wiązać się z pytaniem czy jestem w stanie samodzielnie prowadzić księgi, czy muszę skorzystać ze wsparcia księgowego? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych księgowy w spółce jest niezbędny. Nawet jeżeli masz dostęp do narzędzi księgowych online, które pozwolą Ci kontrolować i zarządzać sytuacją finansową firmy, bez księgowego nie będziesz mógł dopełnić zobowiązań wynikających z charakteru spółki kapitałowej.

Zacznijmy od podstawowej wiedzy na temat możliwych form prowadzenia księgowości.

W Polsce są dwie formy prowadzenia czynności gospodarczych – uproszczona i pełna.

dwa rodzaje ewidencji

Jednoosobowe działalności gospodarcze nie muszą zatrudniać księgowego, nie muszą też prowadzić pełnej księgowości, mają wybór. Możliwe jest samodzielne obliczanie wszystkich kosztów prowadzenia działalności.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w spółkach kapitałowych konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości . W pełnej księgowości prowadzona jest ścisła ewidencja każdej złotówki która wchodzi i wychodzi z firmy. Na podstawie ksiąg rachunkowych ustalane są kwoty podatków, zaliczek na podatki, a także sporządzane są sprawozdania finansowe.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przedsiębiorca może prowadzić księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona), dopóki nie przekroczy ustawowego limitu przychodów w wysokości 2 mln euro. Jeśli przekroczy ten limit, musi przejść na pełną księgowość, czyli rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość, czyli musi prowadzić księgi rachunkowe. Dodatkowo w jej ramach konieczne jest sporządzanie sprawozdań finansowych oraz kontrolowanie stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Dlaczego w spółce musisz prowadzić pełną księgowość?

Państwo wymaga od firm transparentności. Pełna księgowość ma zapewnić przejrzysty obraz sytuacji finansowej, z którego mogą skorzystać zarówno organa państwowe sprawujące opiekę nad praworządnością firm, jak również osoby i podmioty związane z danym przedsiębiorstwem, jak np. udziałowcy, inwestorzy czy kontrahenci. Każda z zainteresowanych stron może dzięki temu szybko sprawdzić w jakiej kondycji finansowej jest dana spółka. Łatwiej jest podejmować wszelkie finansowe decyzje kiedy mamy pełen obraz sytuacji. Prowadząc spółkę z o.o. jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

Co oznacza prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) w spółce?

Księgi rachunkowe obejmują:

Zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
 • dziennik
 • księgę główną
 • księgi pomocnicze
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
Jeżeli prowadzisz spółkę z o.o. powinieneś przygotowywać sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy, które złożysz do KRS, na które składa się:
 • rachunek zysków i strat – jest on elementem sprawozdania informującym o przychodach, kosztach, zyskach, stratach i obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
 • bilans – sporządzasz w celu ukazania struktury aktywów (majątku) oraz pasywów (w uproszczeniu źródeł finansowania majątku) przedsiębiorstwa. Suma aktywów musi być równa sumie pasywów.
 • informacja dodatkowa – które obejmują:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zwierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego
  • dodatkowe informacje i objaśnienia:
   • do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat;
   • proponowany podział zysku, lub pokrycia straty;
   • podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki;
   • inne istotne informacje potrzebne do zrozumienia sprawozdania finansowego

Dlaczego skorzystanie ze wsparcia księgowego jest kluczowe w spółce?

Dlatego, że osoba której powierzysz to zadanie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prowadzenie księgowości całej firmy. W Polskim prawie stanowisko księgowego nie jest w żaden sposób regulowane. Dlatego na Tobie spoczywa zadanie zaplanowania jak ta rola będzie wyglądała i kto ją będzie pełnił. Najtrafniej zatem, aby powierzyć ją profesjonaliście, który w doświadczony sposób zadba o bezpieczeństwo Twoje i Twojej firmy. Takim rozwiązaniem może być skorzystanie z oferty dla klientów mBanku, którzy mają dostęp do platformy księgowej mOrganizer Finansów w pakiecie z księgowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mieć dostęp do swoich danych 24/7, a także otrzymasz wsparcie dedykowanego księgowego, który będzie kontrolował księgowość i obsługiwał kontrolę podatkową. Księgowy przypilnuje, abyś skorzystał z wszystkich możliwych odliczeń, a jeśli będzie trzeba – wystąpi zamiast Ciebie wobec Urzędu Skarbowego. Innym rozwiązaniem może być przekazanie prowadzenia księgowości spółki jednemu z biur rachunkowych. Wszyscy księgowi zrzeszeni są w największej sieci biur rachunkowych w Polsce – Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Podsumowując, Twój księgowy musi być biegły w rachunkowości, umieć prowadzić księgi rachunkowe czy ewidencję zdarzeń w oparciu o dowody księgowe. Musi także posiadać biegłą umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i podatkowych, potrafić współpracować z urzędnikami różnych instytucji takich jak Urząd Skarbowy czy Główny Urząd Statystyczny, a także kontrolerami czy audytorami. Ponadto powinien być dobrym doradcą i umieć podejmować odpowiednie dla przedsiębiorstwa decyzje oraz przewidywać ich konsekwencje. Księgowi zajmują się także dokonywaniem transakcji finansowych, sprawdzaniem aktywów i pasywów czy ustalaniem wyników. Znakomita większość osób decyzyjnych w firmie pozostawia w swoich rękach dostęp do wiedzy na temat finansów i decyzji księgowych, ale oddaje ich codzienne prowadzenie osobom do tego dedykowanym.

Jeżeli już wiesz, że chcesz się skupić na swoim biznesie i jego rozwoju, a księgowość chcesz oddać w ręce profesjonalisty, jaki masz wybór?

Możesz zatrudnić księgowego w firmie na tzw. etacie – co jednak będzie związane ze sporymi kosztami. Możesz postawić na outsourcing tak ważnych zadań i zlecić je do biura rachunkowego zrzeszonego w OSCBR. Możesz jednak wybrać najbardziej współczesną formę prowadzenia księgowości i robić to online korzystając z platformy swojego banku w tym zakresie. Taką usługę ofertuje swoim klientom mBank. Platforma mOrganizer Finansów jest odpowiedzią na podstawową potrzebę rynku – komu powierzyć księgowość? Mając dostęp do platformy księgowej online nie dość, że sam kontrolujesz wszystko z jednego miejsca, to jeszcze pracuje dla ciebie księgowy, który swoją wiedzą i doświadczeniem zapewnią ci bezpieczeństwo i dostęp do permanentnie zmieniających się przepisów. Teraz temat księgowości możesz maksymalnie uprościć korzystając z platformy mOragnizer Finansów, na której będziesz gromadził wszystkie dokumenty w jednym miejscu i posiadał osobę dedykowaną do ich obsługi.

Załóż z nami spółkę!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

 • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
 • koszty notarialne,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

 1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
 2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
 3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
 5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
 6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy • NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 16 017 651 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
CashDirector S.A. Lublin
ul. Rusałka 17
20-103 Lublin
CashDirector S.A. Toruń
ul. Szewska 4/2,
87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z naszym opiekunem klienta biznesowego.

Wystarczy numer telefonu. Zadzwonimy najszybciej jak to możliwe.


Zamów pakiet mKsięgowość PREMIUM PK!