mOrganizer logo

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, za którego pośrednictwem będą wystawiane, udostępniane i otrzymywane faktury ustrukturyzowane – można go nazwać centralną bazą faktur.

Faktura ustrukturyzowana jest to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w systemie.

Obecnie stosowanie e-Faktur jest procesem w pełni dobrowolnym i tak pozostanie do drugiego kwartału 2023 r. Do tego czasu Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące e-Faktury. Ma ona stanowić jedyną dopuszczalną formę fakturowania w transakcjach opodatkowanych na terenie kraju.

mOrganizer_faktury

Przepisy określające zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy pomocy KSeF zostały wprowadzone do ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2022 r. przez ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076).

Już dziś warto pomyśleć o możliwości integracji własnego systemu księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur, zanim stanie się obligatoryjny.

Wymiana faktur w formie ustrukturyzowanej może oznaczać bardziej płynny obieg dokumentów, a także sprawniejszy przebieg procesów wewnętrznych związanych z wystawianiem czy księgowaniem faktur.
Fakturą w przyszłym roku będzie plik .xml, który dla wielu osób może okazać się mało czytelny, zaś KSeF nie przewiduje możliwości zbiorczego pobierania obrazów faktur w formacie .pdf. Rozplanowanie zmian procesowych z odpowiednim wyprzedzeniem jest zatem niezbędne do zachowania płynności organizacyjnej w firmie.
Już dziś wielu przedsiębiorców korzysta z platform księgowych online do zarządzania finansami. Rozwiązanie mOrganizer finansów oparte jest o system OCR (Optical Character Recognition, czyli skanowanie tekstu). OCR pozwala uniknąć ręcznego przepisywania dokumentów. Wystarczy zeskanować dokument i przetworzyć go, wykorzystując do tego oprogramowanie OCR, które przypisuje treści dokumentów do odpowiednio predefiniowanych metryk w systemie mOrganizer finansów. Taka platforma księgowa online pozwala na płynne przejście ze świata faktur drukowanych na papierze do świata w pełni cyfrowego. Jest też mostem łączącym stare przepisy z nowymi, które opierać się będę wyłącznie o e-Faktury.

Różnica między fakturą elektroniczną a e-Fakturą

Zgodnie z ustawą o VAT, przez fakturę elektroniczną „rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”. Ustawodawca nie zdefiniował, w jakim formacie powinna być sporządzona faktura elektroniczna. W kontekście KSeF pojęcie „e-faktura” odnosi się nie do faktury ustrukturyzowanej. To nowy typ faktury, który może funkcjonować w obrocie gospodarczym dopiero od 1 stycznia 2022 r. Został wprowadzony w ramach szerszego pakietu zmian podatkowych pod hasłem SLIM VAT 2. Faktura ustrukturyzowana jest więc trzecim (obok faktur papierowych i elektronicznych) typem faktur występujących w polskim prawie podatkowym.

Ustawa o VAT definiuje fakturę ustrukturyzowaną jako „wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie”. Faktura ustrukturyzowana przybiera formę pliku w formacie XML.

Wybrane zalety e-Faktur:

Wprowadzenie scentralizowanego systemu fakturowania VAT ułatwi organom administracji państwowej:
 • kontrolę dokumentów finansowych przekazywanych pomiędzy kontrahentami oraz,
 • skuteczne egzekwowanie prawa podatkowego w Polsce oraz wewnątrz Unii Europejskiej.
Podatnicy zyskają m.in.:
 1. Preferencyjny zwrot VAT w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia.
 2. Faktury wystawiane ponownie – brak konieczności dodawania oznaczenia DUPLIKAT.
 3. Faktury korygujące – brak konieczności dodawania wyrazów FAKTURA KORYGUJĄCA albo KOREKTA.
 4. JPK_FA – nie będzie trzeba przesyłać na żądanie organów podatkowych.
 5. Wszystkie faktury ustrukturyzowane są wystawione na podstawie tego samego wzoru i łatwo odnaleźć na nich konkretną informację.
Gdy będziemy korzystali z systemu do zarządzania elektronicznym obiegiem faktur, który zostanie zintegrowany z Krajowym Systemem eFaktur, to w perspektywie kilku najbliższych lat będziemy w stanie w pełni wyeliminować papier w procesie rozliczeń. Tym samym elektroniczny obieg faktur stanie się nie tylko wygodnym narzędziem, ale koniecznością, aby płynnie realizować przepływ informacji finansowej w firmie i z naszymi Kontrahentami.

Załóż z nami spółkę!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

 • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
 • koszty notarialne,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

 1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
 2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
 3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
 5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
 6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy • NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 16 017 651 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
CashDirector S.A. Lublin
ul. Rusałka 17
20-103 Lublin
CashDirector S.A. Toruń
ul. Szewska 4/2,
87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z naszym opiekunem klienta biznesowego.

Wystarczy numer telefonu. Zadzwonimy najszybciej jak to możliwe.


Zamów pakiet mKsięgowość PREMIUM PK!