mOrganizer logo

Monitorowanie spółki przez właściciela – dlaczego to ważne?

Udało się. Założyłeś spółkę. Chcesz się skupić na jej rozwoju. Patrzysz w przyszłość i planujesz kolejne kroki. Pracownicy wiedzą co mają robić, a ty realizujesz swoje długo przygotowywane strategie i pomysły. I nagle … tracisz wniesione do spółki wkłady i inne świadczenia (dopłaty, pożyczki, etc). Co się stało?

Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy zbyt późno uświadamiają sobie, że płynność lub wypłacalność przedsiębiorstwa są zagrożone. Właściciele pochłonięci swoimi obowiązkami nieraz zbyt późno podejmują odpowiednie działania mogące uratować ich biznes. Dlatego tak kluczowe jest regularne analizowanie aktualnej sytuacji finansowej. Płynność finansową można poznać badając bilans, rachunek zysków i strat, a także rachunek przepływów pieniężnych firmy.

Jednym z najważniejszych praw wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do kontroli spółki. Są to obok prawa do udziału w zyskach, prawa do zbywania udziałów i prawa do głosu w Zgromadzeniu Wspólników, najistotniejsze benefity wynikające z tej funkcji.
Dziś skupimy się na prawie do kontroli spółki, zgodnie z art. 212 kodeksu spółek handlowych obejmuje ono uprawnienie m.in. do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Warto z niego regularnie korzystać, aby być na bieżąco z kondycja finansową spółki.

Monitorowanie płynności finansowej

Monitorowanie płynności finansowej pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek w postaci braku kapitału na pilne płatności, czyli pozwoli zminimalizować ryzyka płynnościowe. Przede wszystkim warto na bieżąco analizować sytuację firmy, zarówno po stronie zobowiązań, czyli kosztów, jak i po stronie przychodów i majątku (aktywów).

Będąc przedsiębiorcą powinieneś stale monitować płynność finansową. Jej utrata niesie wiele negatywnych skutków. Pierwszym negatywnym skutkiem może być pogorszenie się sytuacji rynkowej firmy w stosunku do konkurentów. Utrudnione dostawy czy zatrzymanie dystrybucji towarów przez problemy z płynnością finansową zostaną szybko zauważone przez rynek. Utrata elastyczności w podejmowaniu decyzji biznesowych ogranicza możliwość rozwoju gdy brakuje środków na spłatę zobowiązań i uniemożliwia podejmowanie nowych wyzwań. W efekcie prowadzi to do spadku sprzedaży, wzrostu kosztów operacyjnych i pogorszenia wyników finansowych. Kolejnym skutkiem utraty płynności finansowej jest strata wizerunkowa i utrata zaufania do firmy. Pozycję firmy można budować latami, a stracić ją w bardzo krótkim czasie, jeżeli nie będziesz w stanie regulować bieżących zobowiązań. Konsekwencją takich wydarzeń może być upadłości spółki.

Prowadząc firmę koniecznym jest dokładne monitorowanie bieżących przepływów pieniężnych i stanu środków, oraz kontrolowanie poziomu zadłużenia i wartości aktywów. Istotne jest także pamiętanie o ewentualnych ryzykach np. wzroście cen surowców, kontrolach skarbowych, czy o tym, że nasi kontrahenci mogą nie zapłacą kolejnej faktury ze względu na swoje problemy. Przy tak wielu czynnikach, nie trudno przeoczyć pierwsze oznaki pogorszenia swojej sytuacji. Identyfikowanie problemów finansowych nie zawsze jest łatwym zadaniem. Dlatego, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, stworzyliśmy mOrganizer finansów. Platforma księgowa online zintegrowana z kontem bankowym pozwala być zawsze na bieżąco, aby móc monitować status quo. Dodatkową wartością mOrganizer finansów są zawarte w pakiecie konsultacje z księgowym, który poinformuje o ewentualnych ryzykach, zagrożeniach czy zmianach w przepisach. Pracując z tak nowoczesnym narzędziem księgowym możesz ograniczyć swoje zaangażowanie w sprawy finansowe przy jednoczesnym podniesieniu poziomu kontroli i zorientowaniu się na tych informacjach, które są kluczowe dla Twojej roli. Prowadząc spółkę ponosisz ogromną odpowiedzialność za jej kondycję i bez dostępu do takich narzędzi online jak mOrganizer finansów możesz nie sprostać dynamicznie zmieniającym się przepisom, wymogom i regulacjom.

mOrganizer finansów kontrola finansów

Integracja konta bankowego z narzędziem księgowym online zapewnia synergię informacji i możliwość selekcji tych, które są dla Ciebie kluczowe. Takie rozwiązanie pozwoli zdjąć z Ciebie całą biurokrację, aby skupić się na tym co istotne, włącznie z wyselekcjonowaniem informacji które pozwolą Ci zapewnić bezpieczeństwo.

Załóż z nami spółkę!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

  • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
  • koszty notarialne,
  • opłaty sądowe,
  • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

  1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
  2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
  3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
  4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
  5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
  6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy • NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 16 017 651 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
CashDirector S.A. Lublin
ul. Rusałka 17
20-103 Lublin
CashDirector S.A. Toruń
ul. Szewska 4/2,
87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z naszym opiekunem klienta biznesowego.

Wystarczy numer telefonu. Zadzwonimy najszybciej jak to możliwe.


Zamów pakiet mKsięgowość PREMIUM PK!