mOrganizer logo

mOrgnizer - Obieg dokumentów

automatyzacja i bezpieczeństwo

Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów w mOrganizerze finansów dokumenty przechodzą przez proces akceptacji i automatyczną kontrolę z budżetem. Co więcej system wspomaga procesy akceptacji faktur, które mogą być płacone tylko po akceptacji dedykowanej osoby.

mOrganizer na bieżąco monitoruje przychody, koszty i wynik finansowy, a dokumenty są automatycznie księgowane przez system. System pozwala na dopuszczenie tylko wybranych osób do finansów i danych osobowych Klientów! 

 

Rozwiązania księgowe dla spółek - Rozliczanie wpłat z fakturami sprzedaży

Rozliczanie wpłat z fakturami sprzedaży

przychody i koszty pod kontrolą

mOrganizer finansów dzięki automatyzacji procesu na rachunku firmowym mBank, polegającym na łączeniu kosztów z przychodami, pokazuje na bieżąco informację o przychodach i kosztach spółki. Eliminuje to problem związany z alokacji konkretnych kosztów do konkretnych przelewów. mOrgnizer robi to za Ciebie!

Kontrola należności i zobowiązań

skuteczne ściąganie należności

mOrganizer to automatyzacja należności i zobowiązań. Pozwala to na  optymalizację płynności w spółce.mOrgnizer monitoruje terminy płatności i może wysyłać automatyczne przypomnienie do Klientów, którzy zalegają z płatnościami. Daje to przedsiębiorcy możliwość prostego i automatycznego monitorowania zobowiązań Klientów. 

Rozwiązania księgowe dla - Kontrola należności i zobowiązań
Rozwiązania dla spółek - Planowanie i wykonywanie płatności

Planowanie i wykonywanie płatności

bezpieczeństwo i oszczędność czasu

mOrgnizer wskazuje, które dokumenty są zatwierdzone przez dedykowaną do tego osobę. Pozwala też na przygotowanie paczek płatności do akceptacji lub masowych płatności.


Co więcej, mOrganizer sam aktualizuje status płatności po automatycznym wgraniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem wykonania płatności. Wszystko to pozwala na łatwe planowanie płatności w bieżącym odniesieniu do posiadanych środków.
 

Załóż z nami spółkę!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

  • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
  • koszty notarialne,
  • opłaty sądowe,
  • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

  1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
  2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
  3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
  4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
  5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
  6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy • NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 16 017 651 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
CashDirector S.A. Lublin
ul. Rusałka 17
20-103 Lublin
CashDirector S.A. Toruń
ul. Szewska 4/2,
87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z naszym opiekunem klienta biznesowego.

Wystarczy numer telefonu. Zadzwonimy najszybciej jak to możliwe.


Zamów pakiet mKsięgowość PREMIUM PK!