mOrganizer logo

Spółka z o.o. a działalność gospodarcza – największe różnice

Chcesz zostać przedsiębiorcą i szukasz informacji na temat najlepszej formy prawnej dla twojego biznesu? Sprawdź co musisz wiedzieć przed podjęciem tej decyzji.

Masz do wybory 2 rodzaje firm które możesz założysz:

 • firmę o formie prawnej spółki (wymaga rejestracji w KRS), lub
 • jednoosobową działalność gospodarczą (wymaga rejestracji w CEIDG), tzw. samodzielni przedsiębiorcy, którzy mogą zatrudniać pracowników.

Najpopularniejszą formą jest w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza. Pod koniec 2021 r. było ich ponad 2,5 mln. Firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Spółek jest ponad 530 tysięcy, najpopularniejsza forma wśród nich to zdecydowanie spółka z o.o. – takich firm jest zarejestrowanych już ponad 448 tyś.

Rodzaje spółek w Polsce w liczbach (01.2022) :

 • ponad 2,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych,

 • ponad 448 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • ponad 35,7 tys. spółek komandytowych,

 • ponad 32,6 tys. spółek jawnych,

 • ponad 8,4 tys. spółek akcyjnych,

 • 293 prostych spółek akcyjnych,

 • ponad 2,9 tys. spółek komandytowo-akcyjnych,

 • ponad 2,4 tys. spółek partnerskich.

* Dane pochodzą z „Raport Polskie Firmy 2021 — informacje gospodarcze z KRS i CEIDG”.
Warto znać różnice między formami prowadzenia firmy, aby wybrać najkorzystniejszą dla swojego biznesu. W Polsce przy zakładaniu firmy do wyboru jest kilka form prawnych. Są to:
 • indywidualna działalność gospodarcza (jednoosobowa, samozatrudnienie),
 • spółka cywilna,
 • spółki handlowe: kapitałowe (spółka z o.o. oraz akcyjna) i osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

Skupmy się zatem na dwóch najpopularniejszych formach, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) oraz spółce z o.o. Aby dobrze przygotować się do tematu warto wiedzieć jak bardzo różnią się od siebie. Firma jednoosobowa czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Która będzie najlepsza dla ciebie? Każda z tych form prawnych prowadzenia działalności posiada swoje zalety. Zacznijmy od różnic, które występują między nimi już na etapie zakładania działalności czy struktury.

Rejestracja jednoosobowej działalności nie jest skomplikowana, nie wiąże się z żadnymi kosztami, ani na etapie procesu rejestracji, ani ewentualnego, późniejszego dokonywania zmian w rejestrze. Wymagane jest jedynie złożenie wniosku CEIDG-1 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wraz z odpowiednimi załącznikami, można to zrobić online.
Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny (lub profil zaufany) to wszystko możesz wykonać nie ruszając się z domu. Jeżeli jednak nie masz podpisu elektronicznego, będzie konieczna wizyta w urzędzie w celu uwierzytelnienia wniosku (nie później niż 7 dni od rejestracji). Podczas rejestracji w CEIDG automatycznie dostaniesz: numer NIP, REGON, jesteś też zgłaszany jako płatnik składek do ZUS.

Rejestracja spółki z o.o. pociąga za sobą wydatki niezbędne już przy pierwszych krokach, czyli tworzeniu umowy spółki – ponieważ musi ona zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Opłaty notarialne, jak i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, zapłacisz w zależności od wysokości kapitału zakładowego. Kolejnym wydatkiem będzie opłata sądowa oraz koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Czynności związane z rejestracją spółki również możesz przeprowadzić online – bez zawierania aktu notarialnego. Koszty założenia spółki także są nie bez znaczenia. Przy spółce z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości min. 5 tys. zł

Teraz omówimy podatki. Tutaj również występują znaczące różnice.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) podatnikiem jest sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna. Jest więc zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na etapie zakładania JDG należy wybrać jedną z trzech możliwych form opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych (skala podatkowa 17% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego),
 • na zasadach podatku liniowego (19%)
 • w szczególnych przypadkach na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej.

UWAGA! przy przekroczeniu 2 mln euro przychodów firmy musisz prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe).

Spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem prawnym, zatem jest obciążona podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19% od osiągniętego zysku brutto.  Mali podatnicy (sprzedaży poniżej 2 mln euro brutto) oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą korzystać z obniżonej stawki 9% (od 2019 roku zmiany w CIT wprowadziły taką możliwość).

UWAGA! W przypadku spółki z o.o. obowiązuje cię tzw. podwójne opodatkowanie. Spółka odprowadza najpierw podatek dochodowy od osób prawnych od całego wypracowanego dochodu, a następnie podatek dochodowy od dywidendy wypłaconej wspólnikom. Wówczas zastosowanie ma zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 19%.  

UWAGA! Od 2021 r. w Polsce obowiązuje Estoński CIT 2.0., zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. To nowoczesny sposób opodatkowania, który minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Przejdźmy teraz do księgowości. Niezależnie od formy prawnej jest to nieodzowny element prowadzenia każdej firmy.

Przedsiębiorca w firmie jednoosobowej jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Często nie wymaga to zatrudnienia księgowego, a przedsiębiorca sam może prowadzić księgowość, np. przy wykorzystaniu programów online takich jak mOrganizer Finansów od mBank.

Księgowość spółki z o.o. jest prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości dodatkowo obciąża spółkę z o.o. wymogiem sporządzania sprawozdań finansowych. Skutkuje to koniecznością zatrudnienia księgowego, jednak tu z pomocą również przychodzą platformy, które profesjonalnie opiekują się spółkami w zakresie księgowym, jak np. Super Księgowa. Ogromną zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest przejrzystość operacji finansowych– szczególnie gdy w spółce jest kilku wspólników i potrzebują  mieć jasną sytuację finansową firmy.

Kolejne zagadnienie często rozstrzyga decyzję o formie w jakiej zdecydujesz się założyć działalność, jest to odpowiedzialność przedsiębiorcy.

Osoby prowadzące JDG odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania swojej firmy. Nie ma rozgraniczenia pomiędzy majątkiem własnym, a firmy. Inaczej jest w przypadku spółek z o.o. – tutaj udziałowiec lub udziałowcy odpowiadają tylko majątkiem spółki, nie własnym. Oznacza to, że wierzyciele spółki mogą domagać się spełnienia zobowiązań tylko w wysokości majątku który posiada firma, a nie jej wspólnicy. Ta różnica często przenosi szalę decyzji na korzyść spółki z o.o. ponieważ zapewnia bezpieczeństwo majątku własnego. Jednak i tutaj należy znać zapisy prawa aby pojąć zagadnienie w pełnym kontekście. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania spółek ponosi ich zarząd. Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wartości ich wkładów, ale nie dotyczy to członków zarządu, którzy są jednocześnie udziałowcami.

Odtwórz film na temat mOrganizer doradztwo

Kolejnym aspektem, który należy przemyśleć przed podjęciem decyzji o prowadzeniu jednoosobowej działalności czy spółki, są koszty związane z ZUS i składkami zdrowotnymi.

Do tej pory JDG zdawała się być prostszym logistycznie wyborem. Przyjrzyjmy się zatem jak ten wybór ma się w kontekście składek zdrowotnych i społecznych. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jeżeli nie jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę lub nie posiada innego tytułu ubezpieczenia, jest zobowiązany do opłacania składek ZUS i składki zdrowotnej. Jako nowy przedsiębiorca możesz jednak liczyć na preferencyjne warunki przy założeniu pierwszej działalności. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej zapłacisz tylko 30% ZUS-u. Kolejnym benefitem jest ulga na start polegająca na opłacaniu jedynie składki zdrowotnej (bez składki społecznej, czyli: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej) przez okres pierwszych 6 miesięcy.

Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • podejmuje działalność pierwszy raz
 • podejmuje działalność po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się założyć sp. z o.o., jest jedyny i nie posiada wspólnika, to również musi zapłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – jednak nie przysługują mu preferencyjne warunki, ani ulga na start. Jeżeli wspólników jest więcej, nie mają oni obowiązku płacenia ZUS (także członkowie zarządu, chyba że wykonują swoje funkcje na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych). Nowy Ład zakłada, że członkowie zarządu, którzy dotychczas płacili jedynie podatek dochodowy, teraz płacą również składkę zdrowotną w wysokości 9 proc.

Wybór formy prawnej prowadzonej działalności powinien być podyktowany skalą biznesu i oszacowaniem ryzyka finansowego podejmowanego wyzwania. Spółka jest droższa i bardziej skomplikowana w założeniu, a jej prowadzenie jest bardziej kosztowne. W przypadku jednak zaciągnięcia kredytu na powstanie firmy czy dużej skali prowadzenia przedsiębiorstwa jest to forma preferowana, gdyż zabezpiecza majątek prywatny udziałowców. Przy świadczeniu usług nie wymagających kapitału zakładowego i wspólników – jednoosobowa działalność gospodarcza powinna zostać poważnie rozważona. Pamiętaj także, że zawsze działalność jednoosobową można przekształcić w spółkę z o.o. Niezależnie od wyboru warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia już na etapie podejmowania decyzji. Zakładając konto firmowe w mBanku możesz skorzystać z bezpiecznej i wygodnej platformy mOrganizer Finansów, która pozwoli zarówno na samodzielne prowadzenie księgowości online, jak i na skorzystanie ze wsparcia zawodowego księgowego. Najbezpieczniej jest zapewnić sobie wiedzę na temat aktualnych przepisów i nadchodzących zmian poprzez prosty i tani dostęp do księgowości online i współpracę ze specjalistami.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZASPÓŁKA Z O.O.
wkład finansowy na rozpoczęcie działalności brakminimalny kapitał zakładowy 5 000,00 zł
działania rejestracyjneuproszczone - zgłoszenie w CEiDG, ZUS i/lub USumowa spółki, zgłoszenie w KRS, MSiG, US i/lub ZUS
opłaty rejestracyjnedarmowekoszty obsługi prawnej oraz koszt wpisów (od 350,00 do nawet kilku tysięcy)
majątek firmymajątek firmy=majątek prowadzącego działalność, osoba fizyczna może w pełni dysponować pieniędzmi firmymajątek firmy = majątek spółki, osoba fizyczna (udziałowiec) nie może dowolnie dysponować majątkiem spółki
decyzyjnośćpełna dla osoby prowadzącej działalność gospodarcządecyzje podejmowane w większości przypadków w formie uchwał
dysponowanie finansamibrak obowiązku rozliczania się z pobranych z konta pieniędzy udziałowiec nie może bez udokumentowania pobierać ani wpłacać pieniędzy na konto spółki, nie może dysponować pieniędzmi spółki
sprawozdawczośćrozliczenie roczne PIT sprawozdanie finansowe
księgowośćuproszczona na KPiR/ewidencja przychodów (wyjątek przekroczenie limitu przychodów)pełna księgowość
odpowiedzialnośćcałym majątkiem osoby prowadzącej działalność gospodarcząmajątkiem spółki
ZUSpodlega osoba prowadząca działalnośćco do zasady nie ma obowiązku płacenia ZUS -
*tylko jeżeli spółkę tworzy 1 udziałowiec
podatek dochodowyPIT, różne formy opodatkowania- liniowy lub zasady ogólne, ryczałtCIT - 9% lub 19%, możliwość korzystania z CIT estońskiego
VATprzepisy tożsame dla spółki i JDGprzepisy tożsame dla spółki i JDG
koszt prowadzenia księgowościniższy koszt opłat w związku z uproszczoną księgowością i ograniczoną sprawozdawczościąwyższe niż w JDG koszty usług księgowych w związku z bardziej skomplikowanymi księgowaniami oraz większym zakresem sprawozdawczości

Załóż z nami spółkę!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

 • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
 • koszty notarialne,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

 1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
 2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
 3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
 5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
 6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy • NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 16 017 651 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
CashDirector S.A. Lublin
ul. Rusałka 17
20-103 Lublin
CashDirector S.A. Toruń
ul. Szewska 4/2,
87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z naszym opiekunem klienta biznesowego.

Wystarczy numer telefonu. Zadzwonimy najszybciej jak to możliwe.


Zamów pakiet mKsięgowość PREMIUM PK!